Rust stop biltema

Rustæder – Biltema.dk

Kemisk forstærket rustbeskyttelse til bilens undervogn forstærket med effektive anti-korrosionsadditiver. Produktet er meget effektivt selv i tynde lag og …

Rustæder

Rustbeskyttelse til biler – vedligeholdelse og forebyggelse

Rustbeskyttelse til biler – vedligeholdelse og forebyggelse – Biltema.dk

Brugsanvisning: Fjern fedt, snavs, rust og maling. Slib og tør overfladen. … tæt membran, som afviser snavs og vand og stopper yderligere rustdannelse.

Stort udvalg af produkter til rustbeskyttelse af bilen. Produkter i høj kvalitet til vedligehold og pleje af undervogn, karrosseri og andre steder på bilen

Rustfjerner – Biltema.dk

Rustfjerner

Rustfjerner – Biltema.dk

Rustfjerner

Rustbeskyttelsesprimer, grå – Biltema.dk

Rustbeskyttelsesprimer, grå

Rustbeskyttelsesprimer, 400 ml – Biltema.dk

Rustbeskyttelsesprimer, 400 ml

Rustbeskyttelsesmasse, sort, 1 l – Biltema.dk

Kemisk forstærket rustbeskyttelse til bilens undervogn forstærket med effektive anti-korrosionsadditiver. Produktet er meget effektivt selv i tynde lag og kan derfor med fordel bruges på komponenter under bilen. Kan også bruges som transport- og opbevaringsbeskyttelse til maskiner, maskindele, stålkonstruktioner m.m. Giver god beskyttelse mod vejsalt. Produktet er vand- og fugtafvisende. Fri for opløsningsmidler.

Karosseripropper, 20 stk. – Biltema.dk

Til tætning af huller boret ved rustbeskyttelsesbehandling. 

Hammerlak, 250 ml – Biltema.dk

Malingens unikke sammensætning giver en sej, tæt membran, som afviser snavs og vand og stopper yderligere rustdannelse. Giver en slagfast emaljelignende overflade, akkurat som hamret metal. Brugsanvisning: Fjern fedt, snavs, rust og maling. Slib og tør overfladen. Omrør malingen grundigt, og påfør et tykt lag med pensel eller rulle, eller med sprøjtepistol i flere tynde lag. Lad malingen tørre mellem hvert lag (berøringstør).  Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliskeVOC-grænseværdi: 419.9 g/l (kat A/i). VOC:

Hammerlak, 750 ml – Biltema.dk

Malingens unikke sammensætning giver en sej, tæt membran, som afviser snavs og vand og stopper yderligere rustdannelse. Giver en slagfast emaljelignende overflade, akkurat som hamret metal. Brugsanvisning: Fjern fedt, snavs, rust og maling. Slib og tør overfladen. Omrør malingen grundigt, og påfør et tykt lag med pensel eller rulle, eller med sprøjtepistol i flere tynde lag. Lad malingen tørre mellem hvert lag (berøringstør).  Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliskeVOC-grænseværdi: 410.8 g/l (kat A/i). VOC:

Keywords: rust stop biltema